Sunday, 25 October 2015

orang yang soleh itu, darjat kesolehan mereka itu ditentukan pada awalnya mereka "mencintai" orang2 soleh . Orang yang tidak mencintai orang soleh maka ianya bukan daripada kalangan orang2 soleh.

(Habib Kadzim Jaafar As-Saggaf)